următorul
anteriorul
articole

Știri

Mările Europei se confruntă cu un viitor nesigur dacă nu se iau măsuri urgente și coerente

Schimba limba
Știri Publicată 2020-06-25 Data ultimei modificări 2021-11-17
5 min read
Photo: © Cristian Umili, REDISCOVER Nature/EEA
În fața creșterii amenințărilor reprezentate de exploatarea excesivă a resurselor marine, de poluare și de schimbările climatice, mările Europei au nevoie de măsuri urgente pentru a fi readuse la o stare ecologică bună. Potrivit raportului Agenției Europene de Mediu referitor la ecosistemele marine ale Europei, publicat astăzi, nu mai avem prea mult timp la dispoziție să remediem deceniile de nepăsare și de utilizare necorespunzătoare.

Mările noastre și ecosistemele marine suferă ca urmare a anilor de exploatare excesivă și de neglijență gravă. 

Hans Bruyninckx, directorul executiv al Agenției Europene de Mediu

Starea ecologică actuală a mărilor Europei este, în general, proastă, potrivit raportului AEM „Marine Messages II” (Mesaje marine II). Sunt vești proaste pentru oameni, întrucât afectează calitatea vieții noastre, mijloacele de trai și economiile. Starea ecologică a mărilor determină capacitatea acestora de a furniza, printre altele, oxigen, hrană, un climat locuibil și anumite materii prime, precum și de a susține activitățile noastre recreative, petrecerea timpului liber și sănătatea noastră.

Exploatarea, în trecut și în prezent, a mărilor Europei — de la Marea Baltică la Marea Mediterană — are consecințe nefaste asupra mediului, de la modificări în alcătuirea speciilor și a habitatelor marine, până la modificări în structura fizică și chimică generală a mărilor. La aceste probleme complexe se adaugă schimbările climatice care înrăutățesc impactul celorlalte amenințări. Conform raportului AEM, efectele combinate ale acestor modificări sunt pe cale să producă daune ireversibile ecosistemelor marine. Din raport reiese că există, totuși, semne care indică refacerea ecosistemului marin în unele regiuni, ca rezultat al eforturilor semnificative, desfășurate adesea de-a lungul a zeci de ani, de a reduce anumite efecte, precum cele cauzate de contaminanți, eutrofizare și pescuit excesiv.

„Mările noastre și ecosistemele marine suferă ca urmare a anilor de exploatare excesivă și de neglijență gravă. În curând s-ar putea să ajungem în punctul în care să nu mai existe cale de întoarcere, dar, după cum confirmă raportul nostru, încă mai avem o șansă să refacem ecosistemele marine dacă acționăm hotărât și coerent ca să obținem un echilibru durabil între felul în care exploatăm mările și impactul nostru asupra mediului marin. În acest context, noua Strategie UE în domeniul biodiversității pentru 2030 și alte elemente ale Pactului verde european ne dau noi speranțe că vor fi luate măsuri urgente și coerente pentru protecție și refacere”, declară Hans Bruyninckx, directorul executiv al Agenției Europene de Mediu.

Este puțin probabil ca, până în 2020, statele membre ale UE să atingă pentru toate apele obiectivul de „stare ecologică bună” stabilit în Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” (MSFD), principala lege a UE pentru protecția mediului marin. S-au înregistrat, totuși, progrese și rezultate semnificative de la intrarea în vigoare a directivei. Aceste concluzii sunt reluate și în raportul Comisiei Europene, publicat tot astăzi, care analizează situația actuală a punerii în aplicare a acestei directive. Raportul Agenției Europene de Mediu contribuie la analiza realizată de Comisie și sugerează soluții care să ajute UE să atingă obiectivul stabilit în legislație de a obține mări curate, sănătoase și productive, în special prin gestionarea bazată pe ecosisteme.

Toate datele raportate Comisiei de către statele membre ale UE sunt publicate, pentru prima dată, pe un site dedicat (WISE-Marine), unde se găsesc și datele și instrumentele de vizualizare care furnizează o imagine de ansamblu asupra stării ecologice a mediului marin în UE.

Alte constatări importante:

  • Economia maritimă a UE continuă să crească și este de așteptat să se intensifice concurența pentru spațiu și pentru resurse marine, precum pește, combustibili fosili, minerale sau producția de energie regenerabilă. Se va exercita astfel și mai multă presiune asupra ecosistemelor marine deja exploatate excesiv. Pentru a evita acest lucru, creșterea în acest sector trebuie să nu aducă cu sine degradarea și epuizarea ecosistemului marin și să se limiteze la utilizarea sa durabilă.
  • În ciuda angajamentelor UE și globale, pierderea biodiversității în mările Europei nu a fost oprită. Un număr mare de evaluări ale speciilor marine și ale habitatului indică în continuare o „stare nefavorabilă de conservare”. Studiile evidențiază situația dificilă în care se află specii precum păsările marine, mamiferele marine (focile și balenele) și populațiile de pești, cum ar fi codul.
  • Măsurile de gestionare care vizează speciile marine și habitatele individuale au dus la îmbunătățirea stării ecologice în unele regiuni marine din UE, dar acest succes fragmentat nu compensează efectele combinate ale presiunilor multiple exercitate de activitățile umane pe toate mările Europei.
  • Acolo unde cooperarea regională a fost stabilită și pusă în aplicare în mod coerent, tendințele negative ale anumitor presiuni încep să fie inversate, de exemplu, nivelurile de substanțe nutritive și de contaminanți sau introducerea speciilor alogene.
  • Interacțiunile dintre uscat și mare, precum și importanța zonelor de coastă sunt aspecte importante care trebuie luate în considerare la stabilirea măsurilor pentru reducerea presiunilor exercitate asupra mediului marin.
  • Schimbarea temperaturii oceanelor și a conținutului de oxigen, precum și acidificarea oceanelor indică faptul că se produc schimbări sistemice negative în regiunile marine din UE care diminuează și mai mult rezistența ecosistemelor marine, inclusiv rezistența la schimbările climatice.Politica UE și regională pusă în aplicare în trecut ajută la identificarea mai multor lecții pentru refacerea ecosistemelor marine, care ar trebui utilizate atunci când se propun măsuri și soluții pentru obținerea unor mări curate, sănătoase și productive.
  • Cu voință politică, resurse suplimentare, coordonarea sporită între părțile interesate și integrarea politicilor, Europa se poate îndrepta către o „stare ecologică bună” a mărilor sale până în 2030, în cadrul existent al politicii UE. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie reduse presiunile exercitate asupra ecosistemelor marine. Prin ambiția sa de a proteja 30 % din mările Europei și de a pune 10 % sub „strictă protecție”, noua Strategie UE în domeniul biodiversității pentru 2030 dă un nou impuls pentru reducerea acestor presiuni.
  • Obținerea unei stări ecologice bune a mărilor Europei contribuie la obiectivele unei Economii albastre durabile și de amenajare a spațiului maritim, așa cum sunt definite în Pactul verde european.

Informații generale

Raportul AEM „Marine Messages II” (Mesaje marine II) se bazează pe următoarea serie de evaluări tematice:

Contaminants in Europe's seas - Moving towards a clean, non-toxic marine environment (Contaminanți în mările Europei - Către un mediu marin curat și, netoxic 

Nutrient enrichment and eutrophication in Europe's seas - Moving towards a healthy marine environment (Îmbogățirea cu substanțe nutritive și eutrofizarea în mările Europei - Către un mediu marin sănătos)

Biodiversity in Europe's seas (Biodiversitatea mărilor Europei) 

Multiple pressures and their combined effects in Europe's seas (Presiuni multiple și efectele lor combinate în mările Europei

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage