Wskaźniki

Zmień język:
Promotion wygasł
This content has been archived on 2015-12-08, reason: Content is outdated
Wskaźniki są miarą postępu w wybranych elementach, m.in. postępu w realizacji zamierzonych celów. Agencja regularnie publikuje wskaźniki — co roku ukazują się w sprawozdaniu „Sygnały ze środowiska”, jak również w sepcjalnych raportach sektorowych i tematycznych. Wskaźniki można oceniać indywidualnie w sekcji danego wskaźnika oraz poprzez pryzmat tematów środowiskowych.
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100