Ukazovatele

Zmeniť jazyk
Promotion expirovala
This content has been archived on 08. 12. 2015, reason: Content is outdated
Ukazovateľmi sa meria vývoj vo vybratých otázkach vrátane pokroku dosiahnutého v stanovených cieľoch. Agentúra EEA pravidelne publikuje ukazovatele vo výročnej správe Environmentálne signály a v správach o ukazovateľoch týkajúcich sa konkrétnych sektorov a tém. Ukazovatele sa môžu hodnotiť jednotlivo v časti o ukazovateľoch a prostredníctvom environmentálnych tém.
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100