Rodikliai

Pakeisti kalbą
Promotion pasibaigęs
This page was archived on 2015-12-08 with reason: Content is outdated
Rodikliai padeda įvertinti tam tikros srities laimėjimus, taip pat pažangą siekiant sutartų tikslų. EAA reguliariai skelbia rodiklius tiek metinėje ataskaitoje „Aplinkosaugos signalai“, tiek pagal rodiklius parengtose konkretiems sektoriams ir temoms skirtose ataskaitose. Informaciją apie rodiklius galima rasti atskiroje rodiklių rubrikoje arba straipsniuose įvairiomis aplinkosaugos temomis.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100