Indikatorer

Ändra språk
Promotion utgått
This page was archived on 2015-12-08 with reason: Content is outdated
Indikatorerna mäter utvecklingen inom utvalda frågor, bl.a. framstegen på väg mot de överenskomna målen. Miljöbyrån publicerar indikatorer regelbundet, både i den årliga rapporten "Environmental Signals" och i rapporter baserade på indikatorer, som omfattar särskilda sektorer och ämnen. Indikatorerna kan bedömas var för sig i indikatoravsnittet och genom miljöteman.
Dokumentåtgärder
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100