Rādītāji

Mainīt valodu
Promotion beidzies
This content has been archived on 08.12.2015, reason: Content is outdated
Rādītāji uzrāda noteiktu jautājumu attīstību, tostarp virzību uz kopīgi noteiktiem mērķiem. EVA regulāri publicē rādītājus, gan ikgadējā ziņojumā "Vides signāli", gan arī uz radītājiem balstītos ziņojumos, kuros aplūkoti specifiskas nozares un tēmas. Rādītāji ir pieejami atsevišķi radītāju nodaļā un pēc vides tēmām.
Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100