Δείκτες

Αλλαγή γλώσσας
Promotion έχει λήξει
This page was archived on 08/12/2015 with reason: Content is outdated
Οι δείκτες μετρούν τις εξελίξεις σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η πρόοδος προς την κατεύθυνση συμφωνημένων στόχων. Ο ΕΟΠ δημοσιεύει τακτικά δείκτες, τόσο στην ετήσια έκθεση "Environmental Signals" (Περιβαλλοντικά σήματα), όσο και σε εκθέσεις που βασίζονται σε δείκτες και καλύπτουν ειδικούς τομείς και θεματικές. Η πρόσβαση στους δείκτες μπορεί να γίνει μεμονωμένα στην ενότητα για τους δείκτες αλλά και μέσω των περιβαλλοντικών θεματικών ενοτήτων.
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100