Δείκτες

Αλλαγή γλώσσας
Promotion έχει λήξει
This page was archived on 08/12/2015 with reason: Content is outdated
Οι δείκτες μετρούν τις εξελίξεις σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η πρόοδος προς την κατεύθυνση συμφωνημένων στόχων. Ο ΕΟΠ δημοσιεύει τακτικά δείκτες, τόσο στην ετήσια έκθεση "Environmental Signals" (Περιβαλλοντικά σήματα), όσο και σε εκθέσεις που βασίζονται σε δείκτες και καλύπτουν ειδικούς τομείς και θεματικές. Η πρόσβαση στους δείκτες μπορεί να γίνει μεμονωμένα στην ενότητα για τους δείκτες αλλά και μέσω των περιβαλλοντικών θεματικών ενοτήτων.
Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100