Indikatorer

Skift sprog
Promotion udløbet
This content has been archived on 08/12 2015, reason: Content is outdated
Indikatorerne måler udviklingen inden for udvalgte temaer, herunder fremskridt hen mod fastlagte mål. EEA offentliggør regelmæssigt indikatorer, både i den årlige rapport "Miljøsignaler" og i indikatorbaserede rapporter, der dækker specifikke sektorer og temaer. Der er adgang til disse indikatorer enkeltvis i afsnittet om indikatorer eller via miljøtemaerne.
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100