Indikaturi

Biddel il-lingwa
Promotion skadut
This content has been archived on 08 Dec 2015, reason: Content is outdated
L-indikaturi jkejlu l-iżviluppi f'i kwistjonijiet magħżula, inkluż il-progress lejn għanijiet miftiehma. L-EEA tippubblika l-indikaturi fuq bażi regolari, kemm fir-rapport annwali "Sinjali Ambjentali" u f'rapporti bbażati fuq l-indikaturi li jkopru setturi u temi speċifiċi. L-indikaturi jistgħu jkunu aċċessati individwalment fit-taqsima tal-indikaturi u permezz ta' temi ambjentali.
Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100