Näitajad

Muutke keelt
Promotion vananenud
This content has been archived on 2015-12-08, reason: Content is outdated
Näitajatega mõõdetakse teatud arenguid, sealhulgas kokkulepitud eesmärkide saavutamise kulgu. EEA avaldab näitajad regulaarselt, nii aastaaruandes „Keskkonnasignaalid” kui ka konkreetseid sektoreid ja teemasid käsitlevates näitajapõhistes aruannetes. Näitajatega saab eraldi tutvuda näitajate jaotises või keskkonnateemade järgi.
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100