Støyforurensning i Europa

Endre språk
Infographic
Prod-ID: INF-26-no
Publisert 09.11.2016 Sist endret 23.11.2016
Topics: ,
Støyforurensning er et økende miljøproblem som har sitt utspring i en rekke ulike kilder. Støyforurensning kan ha en negativ innvirkning på eksponerte menneskelige befolkninger, helse- og distribusjonseffekter i dyre- og plantelivet og svekket skolebarns læringsevne hos barn i skolealder.

Temporal coverage

Dokumenter handlinger