nästa
föregående
poster

Infographic

Bullerföroreningar i Europa

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-26-sv
Publicerad 2016-10-07 Senast ändrad 2019-12-10
Bullerföroreningar är ett ökande miljöproblem och uppstår från flera olika källor. Bullrets oönskade effekter kan ses i de utsatta mänskliga populationernas välbefinnande, i djurlivets hälsotillstånd och fördelning, liksom i barnens förmåga att ta till sig kunskap i skolan.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumentåtgärder