Mürasaaste Euroopas

Muutke keelt
Infographic
Prod-ID: INF-26-et
Avaldatud 2016-09-29 Viimati muudetud 2016-11-23
Topics: ,
Mürasaaste on süvenev keskkonnaprobleem, mis tuleneb paljudest saasteallikatest. Mürasaaste kahjustab sellega kokkupuutuvate inimeste heaolu, metsloomade tervist ja levikut ning ka õpilaste õppeedukust.

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega