следващ
предишен
елементи

Infographic

Шумово замърсяване в Европа

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-26-bg
Публикуван 09-11-2016 Последна промяна 10-12-2019
Шумовото замърсяване е все по-голям проблем за околната среда. Източниците му са различни. То се отразява отрицателно върху благосъстоянието на засегнатото население, върху здравето и разпространението на дивата фауна, както и на способността на децата да възприемат в училище.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ