Zagrożenie hałasem w Europie

Zmień język:
Infographic
Prod-ID: INF-26-pl
Opublikowane 2016-10-25 Ostatnio modyfikowane 2016-11-23
Zagrożenie hałasem pochodzącym z różnych źródeł to coraz bardziej istotny problem ochrony środowiska. Szkodliwość hałasu można zaobserwować w odniesieniu do dobrostanu narażonych na niego skupisk ludzkich, zdrowia i rozmieszczenia fauny i flory, a także wyników w nauce dzieci szkolnych.

Temporal coverage

Akcje Dokumentu
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100