επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Ηχορύπανση στην Ευρώπη

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-26-el
Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Η ηχορύπανση αποτελεί ολοένα μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο προκύπτει από διάφορες πηγές. Οι αρνητικές συνέπειες της ηχορύπανσης εντοπίζονται στην ευεξία των πληθυσμών που εκτίθενται σε αυτές, στην υγεία και την κατανομή των μορφών άγριας ζωής, καθώς και στις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών στο σχολείο.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων