επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ηχορύπανση στην Ευρώπη

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-26-el
Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Η ηχορύπανση αποτελεί ολοένα μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο προκύπτει από διάφορες πηγές. Οι αρνητικές συνέπειες της ηχορύπανσης εντοπίζονται στην ευεξία των πληθυσμών που εκτίθενται σε αυτές, στην υγεία και την κατανομή των μορφών άγριας ζωής, καθώς και στις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών στο σχολείο.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας