naslednji
prejšnji
zadetki

Infographic

Čezmerni hrup v Evropi

Spremeni jezik
Infographic
Prod-ID: INF-26-sl
Objavljeno 18.08.2016 Zadnja sprememba 10.12.2019
Čezmerni hrup iz različnih virov postaja vse večji okoljski problem. Škodljivi vplivi hrupa se odražajo v počutju ljudi, ki so mu izpostavljeni, zdravju in razporeditvi živali ter v učnih sposobnostih otrok. Da bi zmanjšala škodo, ki jo povzroča hrup, je EU sprejela različne ukrepe, med njimi tehnične standarde za omejevanje hrupa pri viru. Direktiva o okoljskem hrupu te standarde dopolnjuje.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics