Hluk v Európe

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-26-sk
Publikované 09. 11. 2016 Posledná zmena 23. 11. 2016
Hluk predstavuje rastúce nebezpečenstvo pre životné prostredie, ktoré vychádza z viacerých zdrojov. Nepriaznivé účinky hluku sa prejavujú na pohode vystavených obyvateľov, na zdraví a rozšírení voľnej prírody, ako aj na školskom prospechu detí.

Temporal coverage

Akcie dokumentu