Kvitt deg med medisinsk avfall på riktig måte!

Endre språk
Eco-Tip utløpt
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Gamle medisiner hører ikke hjemme på fyllingen eller i kloakksystemet. Kast dem heller på egne avfallsstasjoner eller ta dem med til apoteket.
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100