Απορρίψτε τα ιατρικά απορρίμματα με τον κατάλληλο τρόπο!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Οι χώροι υγειονομικής ταφής ή τα αποχετευτικά συστήματα δεν είναι χώροι για φάρμακα που έχουν λήξει. Αντίθετα, πρέπει να απορρίπτετε τα φάρμακα σε ειδικούς σταθμούς διάθεσης ή να τα επιστρέφετε στον φαρμακοποιό σας.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100