Nezabúdajte na správnu likvidáciu zdravotníckeho odpadu!

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Skládky ani kanalizácia nie sú miestom pre staré lieky. Namiesto toho lieky odovzdajte na označených miestach alebo vráťte späť do lekárne.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100