Zdravotnický odpad likvidujte řádným způsobem!

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Skládky nebo odpadní vody nejsou vhodným místem pro likvidaci starých léků. Odneste tyto léky buď na určená sběrná místa, nebo zpět do lékárny.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100