Tinkamai šalinkite medicinines atliekas!

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Seniems vaistams sąvartynai ar kanalizacija – ne vieta. Vaistų atsikratykite tam skirtuose surinkimo punktuose ar grąžinkite juos savo vaistininkui.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100