Pravilno oddaj medicinske odpadke!

Spremeni jezik
Eco-Tip poteklo
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Deponije ali kanalizacijski sistemi niso ustrezno mesto za stara zdravila. Oddaj jih na izbranih postajah za odstranjevanje odpadkov ali jih vrni v lekarno.
Akcije dokumenta
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100