Pozbywaj się medycznych odpadów we właściwy sposób!

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Składowiska odpadów czy sieć kanalizacyjna nie są miejscami dla przeterminowanych leków. Należy przekazywać je do punktów zbiórki albo zanosić do najbliższej apteki.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100