Pozbywaj się medycznych odpadów we właściwy sposób!

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Składowiska odpadów czy sieć kanalizacyjna nie są miejscami dla przeterminowanych leków. Należy przekazywać je do punktów zbiórki albo zanosić do najbliższej apteki.
Akcje Dokumentu
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100