Släng läkemedel på rätt sätt!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Soptippar och avloppssystem är inte rätt plats för gammal medicin. Lämna i stället in den på därför avsedda avfallsstationer eller lämna tillbaka den till apoteket.
Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100