dalje
prethodno
stavke

Put prema održivom razvoju

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2023-11-23
3 min read
U svojem reprezentativnom izviješću o stanju okoliša „SOER 2020“ (Izviješće o okolišu 2015. – stanje i izgledi) Europska agencija za okoliš zaključuje da je stanje okoliša, unatoč napretku ostvarenom posljednjih desetljeća, zabrinjavajuće. U odnosu na globalni i sistemski karakter okolišnih izazova, Europa je postavila dugoročne ciljeve održivog razvoja, no ostvarenje tih ciljeva zahtijevati će radikalne promjene u temeljima društvenih sustava, a poglavito onih koji su povezani s hranom, energijom, mobilnosti i graditeljstvom.

Za ostvarenje takvih prijelaza trebat će mnogo više od pukih poboljšanja učinkovitosti. Umjesto toga bit će potrebne dugoročne, temeljite promjene u dominantnim praksama, politikama i načinima razmišljanjima, zbog čega će nam biti potrebno novo znanje. To znači prevladavanje pristupa temeljenih na kratkoročnim rješenjima, koja trenutačno prevladavaju u politici i ekonomiji, i umjesto toga prihvaćanje dugoročnih, integriranih, globalnih perspektiva.

Uvod

Pozivi na temeljite transformacije u europskim društvenim sustavima pokazuju da su prepoznati, kako značaj promjena koje su nužne za ostvarenje dugoročne održivosti, tako i sustavna priroda izazova. Svjetski trendovi, poput širenja zapadnjačkih obrazaca potrošnje i s time povezanih zahtjeva za resursima, sve više opterećuju ekosustave. Pomirba predviđenog rasta globalnog gospodarstva i svijesti o ograničenosti okoliša u smislu njegovog kontinuirano rastućeg opterećenja, može se jedino ostvariti kroz radikalne promjene u samim temeljima sustava proizvodnje i potrošnje. Ipak, postoje velike prepreke u ostvarivanju tih promjena jer su sustavi koji su odgovorni za velik dio naših pritisaka na okoliš također povezani na kompleksne načine unutar sebe, ali i s pripadajućim koristima i interesima. Radi se o konvencionalnim općim obrascima poslovanja, investiranja, životnim stilovima i vrijednostima. U pokušaju balansiranja ove situacije, poduzete će intervencije vjerojatno dovesti do složenih i neizvjesnih situacija i izazvati otpor kod onih koji će snositi trošak.

Istraživanja u ovom području brzo se šire i usredotočena su na globalne pokretače koji traže prijelazna rješenja i karakteristike funkcioniranja središnjih sustava i procesa, te upravljanje mjerama koje bi mogle katalizirati i usmjeriti sustavnu promjenu. Relevantna literatura naglašava važnost ne samo inovativnih tehnologija već i novih praksi i ponašanja, potpomognutih promjenama u vjerovanjima i vrijednostima. Složenost i neizvjesnost sustavne promjene također ukazuje na potrebu za pažljivo osmišljenim kombinacijama politika, kao i za otvorenim i prilagodljivim načinima upravljanja. Uzimajući u obzir da je velik dio znanja potrebnog za rješavanje složenih izazova 21. stoljeća raspršen kroz cijelo društvo, vlade će često trebati surađivati s poduzećima i civilnim društvom kao aktivnim partnerima.

Politika EU-a u ovom području

Sedmi program djelovanja za okoliš EU-a uključuje viziju da

„godine 2050. živimo dobro, unutar ekoloških ograničenja planeta”.

Kao što je detaljno izloženo u tom dokumentu, a i u drugim politikama EU-a, za ostvarenje te vizije bit će potrebne dalekosežne promjene u sustavima proizvodnje i potrošnje. Primjerice, Plan za gospodarstvo s niskom razinom emisije ugljika postavlja cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova u EU-u za 80 % do 2050. dok je Strategija kružnog gospodarstva usmjerena na velike napretke u smanjenju otpada i gospodarenju otpadom do 2030. Na globalnoj razini Ciljevi održivog razvoja UN-a pružaju bogat skup ciljeva koji se usredotočuju na društveno-gospodarske i ekološke dimenzije održivosti.

Aktivnosti EEA-e

EEA radi na rješavanju problema prijelaza prema održivom razvoju na cijelom nizu razina i upotrebljava kombinaciju raznih analitičkih pristupa. Ovaj rad uključuje:

  • analizu svjetskih trendova i ograničenja globalnih ekosustava, uključujući njihove implikacije na europskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
  • analizu središnjih društveno-tehničkih i društveno-ekoloških sustava, poput hrane, energije, mobilnosti i urbanih sustava te njihovih implikacija za okoliš i prirodne resurse.
  • procjenu što u teoriji i praksi znače prijelazi prema održivosti, oslanjajući se na akademsko istraživanje i dokaze iz studija provedenih diljem Europe.
  • stjecanje znanja o usmjerenosti na budućnost i procjenama održivosti analiziranjem trendova, pokretača promjene, sustavnih rizika i novo identificiranih problema vezanih uz okoliš i održivost.
  • Izgradnja kapaciteta i dijeljenje informacija o usmjerenosti na budućnost unutar Europske informacijske i promatračke mreže za okoliš (Eionet) i umrežavanje s europskim i međunarodnim dionicima i istraživačkim mrežama.

Poveznice

Mreža za istraživanje ograničenja planeta

Mreža za istraživanje prijelaza prema održivosti

Budućnost Zemlje

Europski sustav strateške analize i analize politika

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Radnje vezane za dokument