dalje
prethodno
stavke

Infographic

Cilj EU-a je smanjivanje emisije stakleničkih plinova

Promijenite jezik
Infographic
Prod-ID: INF-41-hr
Zadnja izmjena 2016-12-06
Topics:
Utvrđeno je nekoliko ciljeva na razini EU-a u svrhu smanjenja utjecaja prijevoza na okoliš u Europi, što uključuje stakleničke plinove. Ciljevi postavljeni za prijevozni sektor dio su općeg cilja EU-a da se do 2050. smanje emisije stakleničkih plinova za 80–95 %.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Radnje vezane za dokument