Ciele EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-41-sk
Publikované 09. 11. 2016 Posledná zmena 06. 12. 2016
Bolo stanovených niekoľko cieľov EÚ na zníženie vplyvu európskej dopravy na životné prostredie v Európe vrátane skleníkových plynov. Ciele sektora dopravy sú súčasťou celkového cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % do roku 2050.

Súvisiaci obsah

Related briefings

Súvisiaci obsah

Súvisiace novinky a články

Related publication

Temporal coverage

Akcie dokumentu