nästa
föregående
poster

Infographic

EU har som mål att minska utsläppen av växthusgaser

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-41-sv
Publicerad 2016-10-07 Senast ändrad 2016-12-06
Topics:
Flera EU-mål har satts för att minska de europeiska transporternas miljöeffekter, bland annat deras växthusgaser. Transportsektorns mål ingår i EU:s totala mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 procent till 2050.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics: