li jmiss
preċedenti
punti

Infographic

Il-miri tal-UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra

Biddel il-lingwa
Infographic
Prod-ID: INF-41-mt
Ippubblikat 09 Sep 2016 Mibdul l-aħħar 06 Dec 2016
Topics:
Ġew stabbiliti diversi miri tal-UE għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali tat-trasport fl-Ewropa, inkluż il-gassijiet serra tiegħu. Il-miri tas-settur tat-trasport huma parti mill-għan ġenerali tal-UE ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra bi 80 – 95 % sal-2050.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Dokument ta’ Azzjonijiet