Obiectivele UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

Schimba limba
Infographic
Prod-ID: INF-41-ro
Publicată 2016-09-09 Data ultimei modificări 2016-12-06
Uniunea Europeană a stabilit mai multe obiective pentru reducerea impactului transporturilor din Europa asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră. Obiectivele pentru sectorul transporturilor se încadrează în scopul general al UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95 % până în 2050.

Conţinut similar

Related briefings

Conţinut similar

Ştiri şi articole similare

Related publication

Temporal coverage

Acţiuni asupra documentului