следващ
предишен
елементи

Infographic

Цели на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-41-bg
Публикуван 09-11-2016 Последна промяна 06-12-2016
Заложени са няколко цели на ЕС за намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда в Европа, включително парниковите газове. Целите за транспортния сектор са част от цялостния стремеж на ЕС до 2050 г. да намали емисиите на парникови газове с 80–95 %.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Действия към документ