další
předchozí
položky

Infographic

Cíle EU pro snižování emisí skleníkových plynů

Změnit jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-41-cs
Publikováno 28.09.2016 Poslední změna 06.12.2016
Topics:
EU si stanovila cíle pro snížení dopadu dopravy na životní prostředí v Evropě včetně cíle pro emise skleníkových plynů. Cíle pro sektor dopravy jsou součástí celkového cíle EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 80–95 %.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics: