следващ
предишен
елементи

Процент на емисиите идват от автомобилния транспорт

Смяна на език
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Публикуван 06-01-2012
Photo: © Dave Walker
На автомобилния транспорт се падат 17,5 % от общите емисии на парникови газове в Европа, като между 1990 и 2009 г. емисиите от сектора са нараснали с 23 %.

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

категории:
категории: road transport
Действия към документ