ďalej
späť
body

Percento emisií pochádzajúcich z cestnej dopravy

Zmeniť jazyk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publikované 06. 01. 2012
Photo: © Dave Walker
Cestná doprava je zodpovedná za 17,5 % celkových emisií skleníkových plynov v Európe a emisie z nej sa od roku 1990 do roku 2009 zvýšili o 23 %.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: road transport
Akcie dokumentu