li jmiss
preċedenti
punti

Perċentwal ta 'l-emissjonijiet ġejjin mit-trasport bit-triq

Biddel il-lingwa
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Ippubblikat 06 Jan 2012
Photo: © Dave Walker
It-trasport fit-triq huwa responsabbli minn 17.5 % tal-emissjonijiet ġenerali tal-gassijiet serra fl-Ewropa u l-emissjonijiet tiegħu żdiedu bi 23 % bejn l-1990 u l-2009.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: road transport
Dokument ta’ Azzjonijiet