επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 06/01/2012
Photo: © Dave Walker
Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το 17,5% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη, οι δε εκπομπές του τομέα μεταφορών αυξήθηκαν κατά 23% στο διάστημα μεταξύ 1990 και 2009.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση road transport
Ενέργειες Εγγράφων