naslednji
prejšnji
zadetki

Delež emisij iz cestnega prometa

Spremeni jezik
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Objavljeno 06.01.2012
Photo: © Dave Walker
Cestni promet je odgovoren za 17,5 % vseh izpustov toplogrednih plinov v Evropi, med letoma 1990 in 2009 so se izpusti iz tega vira povečali za 23 %.

Permalinks

Geographic coverage

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: road transport
Akcije dokumenta