nästa
föregående
poster

Procentdel af växthusgasutsläppen från vägtransporterna

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2012-01-06
Photo: © Dave Walker
Vägtransporterna står för 17,5 procent av de sammanlagda växthusgasutsläppen i Europa, och utsläppen från den sektorn ökade med 23 procent mellan 1990 och 2009.

Permalinks

Geographic coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under road transport
Dokumentåtgärder