sonraki
önceki
öğeler

Karayolu taşımacılığı gelen emisyon yüzdesi

Dili değiştir
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Yayınlandı 06.01.2012
Photo: © Dave Walker
Karayolu taşımacılığı, Avrupa’da genel sera gazı emisyonlarının %17.5’inden sorumludur; emisyon oranları 1990 ila 2009 arasında %23 artmıştır.

Permalinks

Geographic coverage

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: road transport
Belge İşlemleri