nākamais
iepriekšējais
temati

Emisijas no autotransporta

Mainīt valodu
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicēts 06.01.2012
Photo: © Dave Walker
Autotransports Eiropā rada 17,5 % visu siltumnīcefekta gāzu emisiju, un laikā no 1990. līdz 2009. gadam tā radītās emisijas palielinājās par 23 %.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: road transport
Dokumentu darbības