επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις επιβατικές μεταφορές

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-42-el
Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Υπάρχει ευρύ φάσμα μεταφορικών επιλογών, αλλά η επιλογή εκείνης με τις χαμηλότερες εκπομπές δεν είναι πάντα σαφής. Ένας τρόπος για να μετρήσετε τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο είναι να υπολογίσετε τις εκπομπές CO2 ανά διανυθέν επιβατοχιλιόμετρο.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας