επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις επιβατικές μεταφορές

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-42-el
Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Υπάρχει ευρύ φάσμα μεταφορικών επιλογών, αλλά η επιλογή εκείνης με τις χαμηλότερες εκπομπές δεν είναι πάντα σαφής. Ένας τρόπος για να μετρήσετε τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο είναι να υπολογίσετε τις εκπομπές CO2 ανά διανυθέν επιβατοχιλιόμετρο.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Ενέργειες Εγγράφων