Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις επιβατικές μεταφορές

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-42-el
έχει λήξει Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Topics: ,
Υπάρχει ευρύ φάσμα μεταφορικών επιλογών, αλλά η επιλογή εκείνης με τις χαμηλότερες εκπομπές δεν είναι πάντα σαφής. Ένας τρόπος για να μετρήσετε τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο είναι να υπολογίσετε τις εκπομπές CO2 ανά διανυθέν επιβατοχιλιόμετρο.

Συναφές περιεχόμενο

Με βάση στοιχεία

Based on indicator

Related briefings

Συναφές περιεχόμενο

Σχετικά νέα και άρθρα

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας