следващ
предишен
елементи

Infographic

Емисии на въглероден диоксид от превоз на пътници

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-42-bg
Публикуван 09-11-2016 Последна промяна 10-12-2019
Съществуват множество различни възможности за транспорт, но изборът на тази с най-ниски емисии невинаги е прост. Един от начините за измерване на въздействието, което оказва пътуването върху околната среда, е отчитане на емисиите на CO2 за всеки изминат пътникокилометър.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Тагове

Действия към документ