Емисии на въглероден диоксид от превоз на пътници

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-42-bg
изтекло Публикуван 09-11-2016 Последна промяна 10-12-2019
Topics: ,
Съществуват множество различни възможности за транспорт, но изборът на тази с най-ниски емисии невинаги е прост. Един от начините за измерване на въздействието, което оказва пътуването върху околната среда, е отчитане на емисиите на CO2 за всеки изминат пътникокилометър.

Свързано съдържание

Въз основа на данни

Based on indicator

Related briefings

Свързано съдържание

Свързани новини и статии

Temporal coverage

Действия към документ