Емисии на въглероден диоксид от превоз на пътници

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-42-bg
Публикуван 09-11-2016 Последна промяна 06-12-2016
Topics: ,
Съществуват множество различни възможности за транспорт, но изборът на тази с най-ниски емисии невинаги е прост. Един от начините за измерване на въздействието, което оказва пътуването върху околната среда, е отчитане на емисиите на CO2 за всеки изминат пътникокилометър.

Свързано съдържание

Въз основа на данни

Based on indicator

Related briefings

Свързано съдържание

Свързани новини и статии

Temporal coverage

Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100