nästa
föregående
poster

Infographic

Koldioxidutsläpp från persontransporter

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-42-sv
Publicerad 2016-10-07 Senast ändrad 2019-12-10
Topics:
Det finns en lång rad olika transportalternativ, men att välja det med lägst utsläpp är inte alltid så enkelt. Ett sätt att mäta din miljöeffekt är att se på CO2-utsläppen per avverkad passagerarkilometer.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Dokumentåtgärder