další
předchozí
položky

Press Release

40 let investic do kvality vody ke koupání v Evropě vedlo k jejímu zlepšení

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 20.05.2016 Poslední změna 19.05.2017
Photo: © Peter Kristensen
Již 40 let se Evropská unie snaží zajistit čistou a zdravotně nezávadnou vodu ke koupání. Na začátku tohoto úsilí stála směrnice o jakosti vod ke koupání. Výroční zpráva o kvalitě vod ke koupání je důkazem významu uvedeného právního předpisu i dlouholetého investování do infrastruktury v oblasti odpadních vod a jiných opatření zaměřených na snižování míry znečištění. Zpráva je důkazem toho, že kvalita vod ke koupání se průběžně soustavně zlepšuje: v roce 2015 splňovalo v EU minimální požadavky na kvalitu vody 96 % sledovaných lokalit určených ke koupání.

Z posouzení vyplývá, že kvalita vody ke koupání se v průběhu uplynulých let výrazně zlepšila. Stále více lokalit splňuje nejen minimální požadavky, ale dokonce dosáhlo výborné kvality vody. V některých městech si mohou lidé dokonce v klidu zaplavat i na koupališti v přístavu.

Výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx

 

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) spolu s Evropskou komisí vypracovaly výroční zprávu o kvalitě vod ke koupání, v níž uvádí výsledky posouzení kvality vod ke koupání v roce 2015 i lokality, kde se v roce 2016 očekává dobrá kvalita.

Využily při tom analýzy vzorků odebraných ve více než 21 000 pobřežních i vnitrozemských lokalitách ke koupání v EU, Švýcarsku a Albánii. Při rozboru vzorků se zjišťovalo, zda nejsou kontaminovány fekáliemi z kanalizace nebo chovu hospodářských zvířat.

Minimální požadavky splňovalo 96 % lokalit a u více než 83 % míst pak voda vyhovovala dokonce i přísnějším požadavkům a byla označena za „výbornou“. Několik velkých turistických oblastí a měst jako Blackpool, Kodaň či Mnichov začíná rovněž profitovat z investic do vylepšených kanalizačních systémů, díky nimž je nyní voda ke koupání v přístavních oblastech, říčních lokalitách a přilehlých plážích čistší.

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, k tomu uvedl:„96 % evropských vod ke koupání má přijatelnou kvalitu a 84 % výbornou. To je výsledek 40 let investic do vodárenství a infrastruktury v oblasti odpadních vod. Je to i důkazem toho, že právní předpisy EU fungují. A také to bez pochyb svědčí o tom, že vysoce rozvinutá hospodářská oblast, jako je ta naše, dokáže zajistit dodržování přísných ekologických norem.“

Výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx doplňuje:„Z posouzení vyplývá, že kvalita vody ke koupání se v průběhu uplynulých let výrazně zlepšila. Stále více lokalit splňuje nejen minimální požadavky, ale dokonce dosáhlo výborné kvality vody. V některých městech si mohou lidé dokonce v klidu zaplavat i na koupališti v přístavu.“

Kvalita vod ke koupání se v průběhu času zlepšila. V roce 1991 splňovalo nejvyšší normy pouze 56 % lokalit ke koupání. Tento podíl vzrostl v roce 2015 na 87 %, k čemuž se dospělo na základě každoročního sledování 9 600 lokalit ke koupání během uvedeného období.

Další klíčová zjištění

  • Výbornou kvalitu vody vykazovalo v roce 2015 více než 90 % lokalit určených ke koupání v osmi členských státech: v Lucembursku (všech 11 lokalit), na Kypru (99,1 % lokalit), na Maltě (97,7 %), v Řecku (97,2 %), v Chorvatsku (94,2 %), v Itálii (90,6 %), v Německu (90,3 %) a v Rakousku (90,2 %).
  • Na celém území Evropy byla roku 2015 jako nevyhovující označena kvalita vody jen na 385 lokalitách. Podíl lokalit s vodou označenou jako „nevyhovující“ tak poklesl z 1,9 % v roce 2014 na 1,6 % v roce 2015.
  • Nejvyšší počet míst ke koupání s nevyhovující kvalitou vody byl zjištěn v Itálii (95 lokalit, 1,7 %), ve Francii (95 lokalit, 2,8 %) a ve Španělsku (58 lokalit, 2,6 %).
  • Podíl koupališť s výbornou kvalitou vody vzrostl ze 78 % v roce 2011 na 84 % v roce 2015.

  

Souvislosti

Pro rekreační činnosti jako plavání představuje fekální kontaminace ohrožení veřejného zdraví. Koupání na kontaminované pláži nebo jezeře může mít za následek různá onemocnění. Hlavními zdroji znečištění jsou odpadní vody z kanalizace a odvádění vody z hospodářství a zemědělských půd. Míra znečištění se zvyšuje při silných deštích a záplavách, kdy dochází k přeplnění kanalizačního systému a znečištěná drenážní voda se dostává do řek a moří. Před 40 lety se do mnoha vodních toků a nádrží v Evropě dostávalo velké množství nekontrolovaných, nevyčištěných nebo jen částečně vyčištěných odpadních vod.

Koupací sezóna v roce 2015 byla první, kdy všechny členské státy EU monitorovaly kvalitu vod v lokalitách ke koupání podle ustanovení revidované směrnice o jakosti vod ke koupání (2006/7/ES). Směrnice stanoví, kdy lze kvalitu vody ke koupání klasifikovat jako výbornou, dobrou, přijatelnou nebo nevyhovující, a to v závislosti na míře znečištění fekálními bakteriemi.

Výsledky zprávy se dostanou do středu pozornosti i v rámci akce #EUGreenWeek, která proběhne ve dnech 30. května až 3. června 2016 jakožto součást letošní širší škály akcí „Investice do ekologičtější budoucnosti“.

Bližší informace

Společně se zprávou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí i  interaktivní mapu, jež ukazuje stav vody v konkrétních lokalitách. Dodatečné informace (např. zprávy za jednotlivé země) a samotná směrnice o kvalitě vod ke koupání, jsou dostupné na internetových stránkách agentury EEA a stránkách Evropské komise věnovaných kvalitě vod ke koupání.

 

Permalinks

Geographic coverage