nästa
föregående
poster

Vissa europeiska regioner, till exempel Arktis, Medelhavet och Baltikum, står inför miljöproblem som är gemensamma inom regionen men som inte är så kända utanför dess gränser. På liknande sätt står vissa landskapstyper, till exempel bergsområden och hav, inför problem som är gemensamma över hela Europa. I det här avsnittet sammanförs därför miljörapporter – problem, initiativ, lösningar med mera – som berör särskilda regioner och typer av miljö.

Permalinks

Topics

Dokumentåtgärder