Vissa europeiska regioner, till exempel Arktis, Medelhavet och Baltikum, står inför miljöproblem som är gemensamma inom regionen men som inte är så kända utanför dess gränser. På liknande sätt står vissa landskapstyper, till exempel bergsområden och hav, inför problem som är gemensamma över hela Europa. I det här avsnittet sammanförs därför miljörapporter – problem, initiativ, lösningar med mera – som berör särskilda regioner och typer av miljö.

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100