следващ
предишен
елементи

Определени региони в Европа, например арктическия, средиземноморския и балтийския, са изправени пред екологични проблеми, които се срещат в целия регион, но са далеч по-малко познати отвъд границите му. По сходен начин, определени ландшафти, например планинските области и моретата, са изправени пред общи проблеми в цяла Европа. Ето защо този раздел събира доклади по екологични въпроси - проблеми, инициативи, решения и други – засягащи специфични региони и типове околна среда.

Permalinks

Действия към документ