další
předchozí
položky

Některé evropské regiony, jako jsou oblasti Arktidy, Středomoří a Pobaltí, čelí ekologickým problémům, které jsou v daném regionu časté, ale za jeho hranicemi jsou mnohem méně známé. Také některé typy krajiny, například horské oblasti a moře, mají v celé Evropě stejné potíže. Tento oddíl proto přináší zprávy o jednotlivých tématech životního prostředí v určitých regionech nebo typech krajiny (problémy, iniciativy, řešení atd.).

Permalinks

Topics

Akce dokumentů