neste
forrige
elementer

Visse europeiske regioner, f.eks. Arktis, Middelhavet og Østersjøen, står overfor miljøproblemer som er felles for hele regionen, men som er langt mindre kjent utenfor regionen. På samme måte ser vi at visse landskapstyper som fjellområder og hav står overfor de samme problemene i hele Europa. I denne delen presenteres derfor rapporter om miljøsaker – problemer, initiativer, løsninger osv. – som berører bestemte regioner og miljøtyper.

Permalinks

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger